• Imesta CV

Imesta CV

  • Kód: Imesta CV
  • Dostupnost: Skladem (36)
  • 550 Kč bez DPH / 1 balení

  • Včetně DPH: 666 Kč
m² =

Obdržíte 6 balení: 1

Výsledná cena: 550 Kč

IMESTA® CV je prostředek na bázi přírodních olejů a vosku určený k impregnaci savých minerálních stavebních materiálů a dřeva. Výhodou prostředku jsou tyto vlastnosti:

·   vysoká pronikavost do podkladu

·   oživuje vzhled podkladu

·   tradiční přírodní materiál

·   přirozený estetický vzhled


Použití

IMESTA® CV je vhodná  pro impregnaci neglazovaných pálených dlaždic, přírodního, umělého kamene a dřeva.


Zpracování

Povrch před aplikací musí být suchý bez vlhkých skvrn, zbavený nečistot a prachu. Impregnaci IMESTA® CV doporučujeme aplikovat nanášením na povrch pomocí hadru nebo štětce. Prostředek se nanáší do nasycení, ve více opakováních ( 2 – 3 krát ) dle potřeby a nasákavosti podkladu. Použité nářadí se čistí technickým benzinem nebo lihem. Před aplikací je nutné přípravek IMESTA® CV důkladně promíchat a vyzkoušet na zkušební ploše.


Technické parametry

vzhled                        nažloutlá  kapalina

měrná hmotnost         0,8 g/cm3

bod vzplanutí             cca  +50°CSpotřeba

Spotřeba je cca 0,15 až 0,25 kg na m2 cihelné dlažby spol. Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

Dodáváno v násobcích kilogramů.


 Skladování

V původním obalu při teplotách nižších než +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci). NESMÍ ZMRZNOUT!


Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.


 Ekologie a bezpečnost práce

Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat. 


Xn  Zdraví škodlivý

R 65 Zdraví škodlivý - při požití může vyvolat poškození plic. R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S 2  Uchovejte mimo dosah dětí.  S 23 Nevdechujte výpary. S 24  Zamezte styku s kůží.  S 38   V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte   obal nebo označení.

Při aplikaci dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice, zamezte styku s kůží a očima. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor.  Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv, kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.  Ve všech  případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo při náhodném požití, vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu, technický nebo bezpečnostní  list.

Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.


 

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001.

Související zboží

Cihlová dlažba CD 150R 15x15x3 cm ( I. jakostní třída )

Cihlová dlažba CD 150R 15x15x3 cm ( I. jakostní třída )

TENTO PRODUKT NENÍ OKAMŽITĚ SKLADEM (přijímáme však objednávky s předpokládaným termínem expedice do..

990 Kč

Ruční cihelná dlažba CD 150 15x15x3 cm ( I. jakostní třída )

Ruční cihelná dlažba CD 150 15x15x3 cm ( I. jakostní třída )

CENA NEZAHRNUJE DOPRAVU A NEVRATNOU PALETU - VYČÍSLENÍ DOPRAVY OBDRŽÍTE K ODSOUHLASENÍ PO ODESLÁNÍ O..

990 Kč

Cihlová dlažba CD 180 - 18x18x3 cm ( I. jakostní třída ) AKCE

Cihlová dlažba CD 180 - 18x18x3 cm ( I. jakostní třída ) AKCE

POZOR! - PROBÍHÁ CENOVÁ AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOBJedná seo pravou pálenou cihelnou dlažbu (nejedná s..

890 Kč

Imesta C3

Imesta C3

MESTA C3 čistič je určen k odstranění nečistot a nánosů (cementu a vápna) z různých podkla..

100 Kč

Imesta IW 290

Imesta IW 290

Hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítekMESTA® IW 290 je prostředek na báz..

250 Kč

Imesta C2

Imesta C2

IMESTA C2 se používá jako předpokládkový ochranný impregnační nátěr na cihelnou dlažbu. Použití Ná..

100 Kč

Imesta IBS 29

Imesta IBS 29

Charakteristika IMESTA®IBS 29 je vodouředitelný oleofobizační prostředek na bázi silanů, siloxanů..

550 Kč