• Imesta CV

Imesta CV

  • Kód: Imesta CV
  • Dostupnost: Skladem (40)
  • 500 Kč bez DPH / 1 balení

  • Včetně DPH: 605 Kč
m² =

Obdržíte 6 balení: 1

Výsledná cena: 500 Kč

IMESTA® CV je prostředek na bázi přírodních olejů a vosku určený k impregnaci savých minerálních stavebních materiálů a dřeva. Výhodou prostředku jsou tyto vlastnosti:

·   vysoká pronikavost do podkladu

·   oživuje vzhled podkladu

·   tradiční přírodní materiál

·   přirozený estetický vzhled


Použití

IMESTA® CV je vhodná  pro impregnaci neglazovaných pálených dlaždic, přírodního, umělého kamene a dřeva.


Zpracování

Povrch před aplikací musí být suchý bez vlhkých skvrn, zbavený nečistot a prachu. Impregnaci IMESTA® CV doporučujeme aplikovat nanášením na povrch pomocí hadru nebo štětce. Prostředek se nanáší do nasycení, ve více opakováních ( 2 – 3 krát ) dle potřeby a nasákavosti podkladu. Použité nářadí se čistí technickým benzinem nebo lihem. Před aplikací je nutné přípravek IMESTA® CV důkladně promíchat a vyzkoušet na zkušební ploše.


Technické parametry

vzhled                        nažloutlá  kapalina

měrná hmotnost         0,8 g/cm3

bod vzplanutí             cca  +50°CSpotřeba

Spotřeba je cca 0,15 až 0,25 kg na m2 cihelné dlažby spol. Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

Dodáváno v násobcích kilogramů.


 Skladování

V původním obalu při teplotách nižších než +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci). NESMÍ ZMRZNOUT!


Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.


 Ekologie a bezpečnost práce

Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat. 


Xn  Zdraví škodlivý

R 65 Zdraví škodlivý - při požití může vyvolat poškození plic. R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S 2  Uchovejte mimo dosah dětí.  S 23 Nevdechujte výpary. S 24  Zamezte styku s kůží.  S 38   V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte   obal nebo označení.

Při aplikaci dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice, zamezte styku s kůží a očima. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor.  Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv, kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.  Ve všech  případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo při náhodném požití, vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu, technický nebo bezpečnostní  list.

Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.


 

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001.

Související zboží

Cihlová dlažba CD 150R 15x15x3 cm

Cihlová dlažba CD 150R 15x15x3 cm

Jedná se o pravou pálenou cihelnou dlažbu (nejedná se tedy o imitaci z betonu a umělého kamene),..

990 Kč

Ruční cihelná dlažba CD 150 15x15x3 cm

Ruční cihelná dlažba CD 150 15x15x3 cm

CENA NEZAHRNUJE DOPRAVU A NEVRATNOU PALETU - VYČÍSLENÍ DOPRAVY OBDRŽÍTE K ODSOUHLASENÍ PO ODESLÁNÍ O..

990 Kč

Cihlová dlažba CD 180 18x18x3 cm

Cihlová dlažba CD 180 18x18x3 cm

Jedná se o pravou pálenou cihelnou dlažbu (nejedná se tedy o imitaci z betonu a umělého kamene),..

990 Kč

Imesta C3

Imesta C3

MESTA C3 čistič je určen k odstranění nečistot a nánosů (cementu a vápna) z různých podkla..

100 Kč

Imesta IW 290

Imesta IW 290

Hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítekMESTA® IW 290 je prostředek na báz..

250 Kč

Imesta C2

Imesta C2

IMESTA C2 se používá jako předpokládkový ochranný impregnační nátěr na cihelnou dlažbu. Použití Ná..

100 Kč